Allergie bij Honden Disclaimer - Allergie bij honden

Disclaimer

Dit is de website van Allergie bij Honden, gevestigd te Arnhem. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Allergie bij Honden accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Allergie bij Honden is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Allergie bij honden, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden die op deze site van toepassing zijn. Deze website bevat links naar websites van derden en Allergie bij Honden is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Allergie bij Honden dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allergie bij Honden dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Zoeken
Wist je dat…?